Atbalsta pakalpojumi programmatūras 1C  produktiem 

(cenas uzrādītas EUR bez PVN).

Ikmēneša abonēšanas līguma pakalpojumi (atbalsts). 

Abonenta maksas cenas ir norādītas par katru atbalsta mēnesi. Pakalpojumi tiek apmaksāti katru mēnesi kā priekšapmaksa. Neizlietots laiks uz nākamo mēnesi netiek pārnests. Ja izlietoto stundu skaits pārsniedz abonēšanas limitu, papildu stundu vērtība būs aprēķināta pēc cenas, kura atbilst 1 st. likmei.

 Stundu limits mēnesī. 1 stundas likme (EUR bez PVN). Pakalpojuma vērtība (EUR bez PVN).  Min. Līguma noslēgšanas periods.
1-4 35 35 - 140 12 mēn.
5-30 30 150 - 900 3 mēn.
31-50 28 868 - 1400 1 mēn.
51 <  Pēc vienošanās.  Pēc vienošanās.  Pēc vienošanās.

Ikmēneša abonēšanas līgums ietver: Konsultācijas, DB testēšanu, DB administrēšanu, papidus uzstātijumu izstrāde un konfigurēšana. Regulāro apkalpošanu pēc grafika kurš ir saskaņots starp Izpildītāju un Pasūtītāju, abonenta limita ietvaros.

Ieviešanas līguma pakalpojumi. 

Programmatūras ieviešanas izmaksas nosaka pēc ekspress pētījuma rezultātiem, balstoties uz darba apjomu, steidzamību un iesaistīto speciālistu skaitu. Express pētījums tiek veikts pēc likmes, kura būs panākta pēc vienošanās starp Pasūtītāju un Izpildītāju. Ekspress pētījuma rezultātā tiks sastādīts darba grafiks un maksājumu grafiks, kurus abas puses paraksta kā pielikumu tekošam līgumam. Gadijumā ja projekts ir ļoti sarežģīts, līgumu var sadalīt uz diviām atsevišķām daļām: līgums par sistēmas projektēšanu un līgumu par sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu. 

Pakalpojumu līgums ietver visas projekta aktivitātes: izstrādāšana, integrācijas testēšana, lietotāju apmācība, pilota apkalpe.

Vienreizējā izsaukuma apkalpošana. Pakalpojumi. 

Speciālista vienas stundas izmaksas ir EUR 35 bez PVN. Ierobežojumu uz stundu skaitu mēnesī, un citu ierobežojumu nav. Pasūtītājs nosūta nepieciešamo darbu aprakstu, Izpildītāja speciālisti novērtē stundu skaitu, kas nepieciešams darbam, tiek veikts apmaksas aprēķins un darbu izpildes termiņi. Gadījumā, ja darbam ir nepieciešams laiks vairāk nekā 25 stundas, darbs tiks sadalīts vairākos posmos. Maksājumi par katru posmu tiek veikti kā priekšapmaksa. Vienreizējā izsaukuma apkalpošanas līgums ietver sevī konsultācijas, DB testēšanu, DB administrēšanu, papidus uzstātijumu izstrāde un konfigurēšana.